hakkimizda.fw_

ENRA’YA HO?GELD?N?Z

Ekran Al?nt?s?

1985 Y?l?ndan bu yana izmirde’de siz de?erli m?terilerimize hizmet vermeye ?al??an kurulu?umuz, ?ncelikle temiz ve titiz olmay?, kendine ilk olrak prensip edinmi?tir. Ayn? zamanda 2016 y?l?n?n Eyll ay?nda a??lan Buca ?ubemiz de hizmetinizdedir. Sofran?za haz?rlad???m?z ikramlar?m?zdan, tatl?lar?m?za kadar her trl malzemeyi, bizzat kendimiz tedarik ediyoruz.

Ya?am?n vazge?ilmeyen en ?nemli unsurlar?ndand?r yemek yemek.

??te tam bu noktada ‘YA?AMAK ???N M? YEMEL?, YEMEK ???N M? YA?AMALI?’ tart??mas?na gitmeden eme?inize duydu?umuz byk sayg?dan hareket ederek bir karar verdik.

Ge?mi?ten gelen damak tad?m?z? gnmze ta??mak. Byk bir sorumluluk isteyen bu g?revi sizlerin bize olan gven ve deste?i ile bu gne kadar ta??d?k ve ta??maya devam edece?iz. Tad alma duyunuz kadar, di?er duyular?n?za da hitap edebilmek i?in, giri?ti?imiz hizmet bize onur vermektedir.

4444444
22222222222
3333333333333333
111111

ENRA


?info@enrakebap.com

?BORNOVA ENRA :Sakarya Cad. No:34/1 Bornova Manavkuyu ?ZM?R

?0232 348 66 63

?BUCA ENRA :Menderes Cad. No:58/A Buca ?ZM?R

?0232 438 44 59

B?Z? TAK?P ED?N


?
?

Wordpress themes JazzSurf