ENRA’YA HO?GELD?N?Z

Ekran Al?nt?s?

Ya?am?n vazge?ilmeyen en ?nemli unsurlar?ndand?r yemek yemek.

1985 Y?l?ndan bu yana ?zmirde’de siz de?erli m?terilerimize hizmet vermeye ?al??an kurulu?umuz, ?ncelikle temiz ve titiz olmay?, kendine prensip edinmi?tir.

Ge?mi?ten gelen damak tad?m?z? gnmze ta??mak. Byk bir sorumluluk isteyen bu g?revi sizlerin bize olan gven ve deste?i ile bu gne kadar ta??d?k ve ta??maya devam edece?iz. Tad alma duyunuz kadar, di?er duyular?n?za da hitap edebilmek i?in, giri?ti?imiz hizmet bize onur vermektedir.

slideralttttt
FACEBOOK
?NSTAGRAM

ENRA


?info@enrakebap.com

?BORNOVA ENRA :Sakarya Cad. No:34/1 Bornova Manavkuyu ?ZM?R

?0232 348 66 63

?BUCA ENRA :Menderes Cad. No:58/A Buca ?ZM?R

?0232 438 44 59

*Buca ?ubemizde paket servis hizmetimiz bulunmamaktad?r.

B?Z? TAK?P ED?N


?
?

Wordpress themes JazzSurf